Συνάντηση εργασίας στην Κορυτσά – ROSES

Τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Κορυτσά της Αλβανίας,
στο πλαίσιο του έργου ROSES -Cross Border Risk Awareness in Western Balkans.
Το έργο ROSES έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας προσέγγισης συν-δημιουργίας και
συν-σχεδιασμού, εστιάζοντας στην επίγνωση κινδύνου και την επικοινωνία, καθώς και στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς το κοινό, τους εθελοντές, τους πρώτους ανταποκριτές
και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.


Στο έργο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος το Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας
(MaterLab), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο του έργου, συμμετέχουν επίσης το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τα
υπουργεία Εσωτερικών του Μαυροβούνιου και της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, το Κέντρο
Ανάπτυξης και Δημοκρατίας της Αλβανίας, το Εθνικό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της
Αλβανίας, η Διεύθυνση Προστασίας και Διάσωσης της Βόρειας Μακεδονίας, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας και η Εταιρεία Μελετών, Υπηρεσιών και
Λογισμικού Γεωγραφικής Πληροφορίας της Ελλάδας.


Η συνάντηση συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσα από το
Εργαστήριο MaterLab, το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας και τον καθηγητή Ι.
Μπακούρο.


Το ROSES αποβλέπει στην αύξηση και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με
τους κινδύνους, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την επίγνωση του κινδύνου μέσω
της υλοποίησης δράσεων στην υποστήριξη της χώρας υποδοχής σε διασυνοριακές περιοχές.
Το ROSES στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους και την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με επίκεντρο την υποστήριξη διασυνοριακών περιοχών.
Στόχος του είναι επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εταίρων και η
βελτίωση της προστασίας και αντίδρασης σε κινδύνους και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Μέσα από δράσεις όπως η επίγνωση κινδύνου, η επικοινωνία και η εκπαίδευση, το έργο
ROSES προσπαθεί να ενισχύσει την ικανότητα αντίδρασης των εθελοντών, των πρώτων
ανταποκριτών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες
που έχουν υλοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες του ROSES, ενώ διεξήχθη συζήτηση
για το μέλλον και την πορεία του έργου.

Share
Scroll to Top