Πλατφόρμα του ΕΡΟ με τις πατέντες που υπάρχουν για τις καταστροφικές φωτιές: Ποιες τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν;

Μια νέα πλατφόρμα έχει δημιουργήσει το European Patent Office και αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) που υπάρχουν κατοχυρωμένα αυτή τη στιγμή για την προστασία της γης και των ανθρώπων από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το EPO, σύμφωνα με τη δέσμευσή του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), προάγει τον ρόλο της διανοητικής  ιδιοκτησίας σε 7 στόχους.

Με συνέδρια, σεμινάρια και διάφορα άλλα διαδραστικά δρώμενα.

για τη συγκρότηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας συνεργάστηκαν εντατικά εξεταστές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία.

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top