Το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας (ΙΠΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δυναμικά παρών στην άσκηση πεδίου ΠΠ στην Φλώρινα

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
Scroll to Top