Το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας (ΙΠΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δυναμικά παρών στην άσκηση πεδίου ΠΠ στην Φλώρινα

Share
Scroll to Top