Συμμετοχη του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας στην άσκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2024»

Η άσκηση πεδίου δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2024», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, στην Τ.Κ. Εράτυρας, του δήμου Βοΐου, στην Π.Ε. Κοζάνης.

Από το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας, παρεβρέθηκε στην άσκηση ο διευθυντής του κ.Ιωάννης Μπακούρος.

Τα σενάρια των ασκήσεων, αφορούσαν την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης στο πεδίο, σε πραγματικό χρόνο, με την κινητοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων όλων των εμπλεκομένων, σε τέτοιου είδους περιστατικά, φορέων.

Κατά την εξέλιξη των ασκήσεων δόθηκαν οι κύριες προτεραιότητες που περιελάμβαναν, την προστασία του πληθυσμού, εντός της περιοχής που εξελίχθηκε η πυρκαγιά, την προστασία των υποδομών και τον αποκλεισμό εισόδου πολιτών προς την περιοχή εξέλιξης και πιθανής επέκτασής της.

Σκοπός των ασκήσεων ήταν η διαπίστωση, σε ρεαλιστικές συνθήκες, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.

Ταυτόχρονα, δοκιμάστηκε:

  • η διαλειτουργικότητα των φορέων στις διαδικασίες διαχείρισης των μέσων τους για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του πληθυσμού,
  • η ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων,
  • ο έλεγχος αξιοπιστίας της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής και των διαθέσιμων μέσων,
  • η ένταξη και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη δασοπυρόσβεση καθώς και
  • η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων

Στόχος των συγκεκριμένων ασκήσεων ήταν η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στα νέα σχέδια δασών στις περιοχές ευθύνης των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) της Επικράτειας και η κωδικοποίηση των ενεργειών πυρόσβεσης σε δασικές πυρκαγιές για την αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2024.

Share
Scroll to Top